Culmea – Regulament competiție scurtmetraje

June 21, 2024

Înscrieri în competiția de scurtmetraje a festivalului CULMEA: Film și educație, ediția 2

Între 16-20 octombrie 2024 va avea loc în județul Brașov a doua ediție a festivalului CULMEA: Film și educație de mediu. 

În premieră, lansăm un call de înscrieri pentru secțiunea de scurtmetraje. Premiul publicului are valoarea de 500 euro și va fi acordat prin votul publicului.

Regulamentul de înscriere este mai jos: 

 1. Informații generale

Înscrierea unui film de scurtmetraj pentru preselecția CULMEA: Film și educație de mediu (16-20 octombrie 2024) implică acceptarea termenilor din acest regulament. Vă rugăm să înscrieți filmul numai dacă sunteți de acord cu regulamentul și numai dacă sunteți deținătorul drepturilor de proiecție publică ale filmului.

Înscrierea se face exclusiv online aici 

Deadline inscriere: 10 iulie 2024
În caz de selecție, o copie digitală la calitate maximă va trebui transmisă organizatorilor.

Secțiunea competitivă dedicată scurtmetrajul din cadrul CULMEA: Film și educație de mediu va include producții cinematografice pe teme de mediu pentru publicul tânăr și foarte tânăr cu o durată până în 30 minute (ficțiune, documentar, animație, experimental, videoclip). Organizatorii își rezervă dreptul de a include în secțiunile competitive și filme care depășesc 30 minute.

2.  Premii

Premiul Publicului CULMEA (500 E) va fi oferit unuia dintre filmele selecționate în competiție.

3. Criterii de preselectie:

Pentru a fi luat în considerare, un film înscris trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • să fie produs după data de 1 ianuarie 2022;
 • să fie o producție cinematografică pe teme de mediu dedicată publicului tânăr și foarte tânăr (<18 ani);
 • să aibă durata între 1 minut si 30 minute;
 • calitatea minimă acceptată este HD.

4. Date cu caracter personal

CULMEA: Film și educație de mediu ia în serios protecția datelor personale și operează în conformitate cu Regulamentul European. Datele nu vor fi transmise către terți. Vom stoca datele pentru a contacta autorii filmelor în legătură cu activitățile festivalului.

5. Dispoziții finale:

Prin acceptarea prezentului regulament și înscrierea în preselecție certificați că:

 • ați citit și acceptat toate informațiile din acest text;
 • dețineți toate drepturile asupra filmului și filmul nu încalcă dispozițiile legale privind drepturi de proprietate intelectuală;
 • sunteți de acord cu folosirea informațiilor și a imaginilor furnizate la înscriere, a unor imagini din filmul selecționat și a unui fragment din filmul selecționat (sub 60s) în scop informativ, cultural sau de promovare a festivalului, în toate mediile, înainte, în timpul și după festival.

ENG

Between October 16-20, 2024, the second edition of the CULMEA festival: Film and environmental education will take place in Brașov county.

For the first time, we are launching a call for applications for the short films section. The public prize has the value of 500 euros and will be awarded by public vote.

The registration rules are below:

 1. General Information

Submitting a short film for CULMEA: Film and environmental education (October 16-20, 2024) implies acceptance of the terms in this regulation. Please submit the film only if you agree with the regulations and only if you hold the public screening rights of the film.

Submissions are made exclusively online here.

Submission deadline: July 10, 2024

In case of selection a high-quality digital copy must be sent to the organizers.

The competitive section dedicated to short films will include cinematic productions on environmental themes for young and very young audiences with a duration of up to 30 minutes (fiction, documentary, animation, experimental, music video). The organizers reserve the right to include in the competitive sections films that exceed 30 minutes.

2. Awards

CULMEA Audience Award (500 EUR) will be given to one of the films selected in the competition.

3. Criteria

To be considered a submitted film must meet the following conditions:

 • Produced after January 1, 2022;
 • The short film must be a cinematic production on environmental themes dedicated to young and very young audiences (<18 y.o.);
 • Duration between 1 minute and 30 minutes;
 • Minimum accepted quality is HD.

4. Personal Data

CULMEA Festival operates on the basis of the European Data Protection Regulation. We take the protection of your data seriously and will not pass it on to third parties. We will store the transmitted data for the purpose of communicating with filmmakers within the framework of the festival work.  

5. Final Provisions

By accepting these regulations and submitting for pre-selection you certify that:

 • You have read and accepted all the information in this text;
 • You hold all rights of the film and the film does not violate legal provisions regarding intellectual property rights;
 • You agree to the use of the information and images provided at submission, images from the selected film, and a fragment from the selected film (under 60s) for informational, cultural, or promotional purposes of the festival, in all media, before, during, and after the festival.

parteneri